Reklama
Dla pracownikow
Reforma Edukacji
Odsłon : 594378
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości 
Która godzina
Reklama
Reklama

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krupskim Młynie już po raz kolejny bierze udział w programie SMAK ŻYCIA CZYLI DEBATA O „DOPALACZACH”. Jest to program profilaktyki uniwersalnej przygotowany z inicjatywy Ministerstwa Zdrowia oraz Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii i realizowany przez Powiatową Stację Epidemiologiczno – Sanitarną w Bytomiu.

Program przeznaczony jest dla wychowanków naszej placówki w wieku od 15 do 18 lat, dla klasy VII szkoły podstawowej oraz klas II i III gimnazjum i jest realizowany w roku szkolnym 2017/2018.

Celem ogólnym programu jest zmniejszanie prawdopodobieństwa, że młodzi ludzie dorastając będą sięgać po „dopalacze”. Jak również - dostarczenie młodym ludziom podstawowych informacji o kontekście używania tzw. dopalaczy i o samych „dopalaczach” w celu zwiększenia ostrożności uczestników i zmniejszenia ich otwartości na kontakty z tymi produktami. Ponadto, w szerszym kontekście profilaktyki zintegrowanej celem jest też zwiększenie ostrożności w odniesieniu do innych substancji psychoaktywnych i zachowań ryzykownych. Poprzez program jest też możliwe zwiększenie gotowości młodych ludzi uczestniczących w programie do podejmowania zachowań prozdrowotnych i sięgania po pomoc w przypadkach doznawanych szkód.

 

Gdzie szukać pomocy?

  • Antynarkotykowy telefon Zaufania:

801 199 990

Czynny codziennie od 16.00 do 21.00

 

  • Antynarkotykowa Poradnia Internetowa:

www.narkomania.org.pl

  • Informator na temat placówek udzielających pomocy osobom z problemem narkotykowym dostępny jest na stronie:

www.kbpn.gov.pl

 

Prowadzące/ koordynatorzy programu w placówce: Anna Zuń, Wioletta Toczek