Realizacja projektu - Młodzieżowy Osrodek Wychowawczy w Krupskim Młynie

  Młodzieżowy  
Ośrodek Wychowawczy
w Krupskim Młynie

Jednostka oświaty Samorządu Województwa Śląskiego
Przejdź do treści

Realizacja projektu

Projekty unijne > "Lepszy start"
12.11.2021 r.
Zajęcia pozaszkolne.
W ramach zadania są organizowane zajęcia w różnych centrach nauki  kształtujące kompetencje kluczowe tj. matematyczno-przyrodnicze, kreatywność, innowacyjność, umiejętność uczenia się oraz rozwiązywania problemów.

W  dniu dzisiejszym uczestnicy projektu brali udział w zajęciach organizowanych przez Centrum Nauki Leonardo Da Vinci w Chęcinach. Mieli możliwość zwiedzenia dwóch wystaw o charakterze multimedialno – mechatronicznym:
– „Człowiek – niezwykła maszyna”, podejmująca zagadnienia związane z budową i funkcjami życiowymi człowieka.
– „Człowiek – trybik w machinie przyrody”, dotycząca zagadnień ekologiczno – przyrodniczych.27 maja 2021 r. uczestnicy projektu"Lepszy start" wzięli udział w zajęciach pozaszkolnych w ramach zadania "zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe", głównie matematyczno-przyrodnicze.
Zadanie było realizowane w Centrum Edukacji Ekologicznej Hydropolis we Wrocławiu.
Hydropolis to unikatowe centrum wiedzy, które łączy walory edukacyjne z nowoczesną formą wystawienniczą. Odkrywa procesy, w których bierze udział woda – od funkcji pełnionych w ciele człowieka, po prądy oceaniczne, które kształtują klimat na Ziemi.
Warsztaty skutecznego uczenia się
Nauka, obok zabawy i pracy jest jedną z podstawowych aktywności człowieka. Uczymy się przez całe życie – w szkole, na studiach, w pracy, w codziennych sytuacjach. Nauka rozumiana typowo „szkolnie” wielu z nas kojarzy się z nudą, wysiłkiem, stresem i koniecznością. Trening skutecznego uczenia się pokazuje, że proces uczenia się może być nie tylko znacznie bardziej efektywny, ale także przyjemniejszy! W czasie zajęć uczniowie  mieli okazję poznać i od razu przećwiczyć skuteczne i łatwe do wdrożenia w życie techniki ułatwiające uczenie się.
Kurs "Monter instalacji wodno-kanalizacyjnej"
Podczas prac remontowych zwykle wynika potrzeba wykonania dodatkowych prac związanych z instalacją wodno-kanalizacyjną.
Po zakończeniu kursu uczeń powinien m.in. umieć czytać dokumentację techniczną w danym zakresie. Powinien właściwie dobierać metody wykonywania instalacji wod-kan, czy rozpoznawać materiaały stosowane do instalacji.
Kurs realizowany jest w wymiarze 120 godzin.
W ramach projektu odbywają się zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe. Uczestnicy kształtuja kreatywność poprzez zajęcia w kółku majsterkowicza. Nowe umiejętności wykorzystają w życiu codziennym oraz przyszłej pracy zawodowej.
Kurs języka angielskiego.
W ramach projektu uczniowie uczestniczą w kursie języka angielskiego, na którym szlifują swoje umiejętności.  Tematyka zajęć obejmuje ćwiczenie umiejętności komunikacji w sytuacjach życia codziennego, jakie uczestnicy kursu napotkają podczas różnych sytuacji życiowych, ale równiez w pracy zawodowej.
Staże uczniowskie.
Zadanie jest realizowane w ramach 1 typu projektu tj.podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia. Celem organizacji staży jest zastosowanie i pogłębienie zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy. Dzięki stażom uczniowie będą mogli poszerzyć wiedzę z zakresu całego zawodu. Monter zabudowy świadczy usługi budowlane w zakresie montażu systemów suchej zabudowy wnętrz w różnych pod względem kubatury obiektach budowlanych. Dzięki zajęciom praktycznym będą mogli sprawdzić umiejętności w montażu lekkich konstrukcji budowlanych z zastosowaniem płyt: gipsowowłóknowych, gipsowych, cementowych na rusztach z profili stalowych lub drewnianych. Zajęcia praktyczne pozwolą im na możliwość zdobycia wiedzy w ramach odczytywania
projektu zabudowy i rysunku technicznego, obliczania zapotrzebowania na materiały, wykonywania ścian działowych, sufitów podwieszanych, suchych podłóg, zabudowy poddaszy, obudowy pionów instalacyjnych i kanałów kablowych, jak również robót posadzkarskich, okładzinowych, malarskich i tapeciarskich. W ramach zadania uczniowie będą wykonywać, zgodnie z projektem, aranżację wnętrz, montaż, remont, konserwację i naprawy elementów zabudowy. Ponadto jako stażyści zdobędą umiejętności w zakresie zabezpieczania na placu budowy materiałów przeznaczonych do montażu, współdziałania z wykonawcami robót towarzyszących oraz współpracy z kierownictwem i nadzorem budowy.
Okres realizacji stażu uczniowskiego wynosi 150 godzin przypadających na jednego ucznia.
Doradztwo zawodowe indywidualne i grupowe.
Dla każdego uczestnika projektu przewidziane są 4 godziny zegarowe indywidualnych zajęć z doradcą zawodowym, w czasie których uczeń poznaje swoje predyspozycje i preferencje zawodowe. Podczas zajec zostaną również zdiagnozowane możliwości i ograniczenia uczestników celem optymalnego doboru kursów i szkoleń lub/i uczestnictwa w stażu.
KONTAKT Z NAMI
KONTAKT
tel. +48 32 285-70-23
tel. +48 32 285-70-28
fax. +48 32 285 70 23
sekretariat@mowkrupskimlyn.pl
ADRES
Krupski Młyn
Krasickiego 4
woj. Śląskie
42-693

Wróć do spisu treści