Realizacja projektu - Młodzieżowy Osrodek Wychowawczy w Krupskim Młynie

  Młodzieżowy  
Ośrodek Wychowawczy
w Krupskim Młynie
Przejdź do treści

Realizacja projektu

Projekty unijne > "Lepszy start"
W ramach projektu odbywają się zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe. Uczestnicy kształtuja kreatywność poprzez zajęcia w kółku majsterkowicza. Nowe umiejętności wykorzystają w życiu codziennym oraz przyszłej pracy zawodowej.
Kurs języka angielskiego.
W ramach projektu uczniowie uczestniczą w kursie języka angielskiego, na którym szlifują swoje umiejętności.  Tematyka zajęć obejmuje ćwiczenie umiejętności komunikacji w sytuacjach życia codziennego, jakie uczestnicy kursu napotkają podczas różnych sytuacji życiowych, ale równiez w pracy zawodowej.
Staże uczniowskie.
Zadanie jest realizowane w ramach 1 typu projektu tj.podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia. Celem organizacji staży jest zastosowanie i pogłębienie zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy. Dzięki stażom uczniowie będą mogli poszerzyć wiedzę z zakresu całego zawodu. Monter zabudowy świadczy usługi budowlane w zakresie montażu systemów suchej zabudowy wnętrz w różnych pod względem kubatury obiektach budowlanych. Dzięki zajęciom praktycznym będą mogli sprawdzić umiejętności w montażu lekkich konstrukcji budowlanych z zastosowaniem płyt: gipsowowłóknowych, gipsowych, cementowych na rusztach z profili stalowych lub drewnianych. Zajęcia praktyczne pozwolą im na możliwość zdobycia wiedzy w ramach odczytywania
projektu zabudowy i rysunku technicznego, obliczania zapotrzebowania na materiały, wykonywania ścian działowych, sufitów podwieszanych, suchych podłóg, zabudowy poddaszy, obudowy pionów instalacyjnych i kanałów kablowych, jak również robót posadzkarskich, okładzinowych, malarskich i tapeciarskich. W ramach zadania uczniowie będą wykonywać, zgodnie z projektem, aranżację wnętrz, montaż, remont, konserwację i naprawy elementów zabudowy. Ponadto jako stażyści zdobędą umiejętności w zakresie zabezpieczania na placu budowy materiałów przeznaczonych do montażu, współdziałania z wykonawcami robót towarzyszących oraz współpracy z kierownictwem i nadzorem budowy.
Okres realizacji stażu uczniowskiego wynosi 150 godzin przypadających na jednego ucznia.
Doradztwo zawodowe indywidualne i grupowe.
Dla każdego uczestnika projektu przewidziane są 4 godziny zegarowe indywidualnych zajęć z doradcą zawodowym, w czasie których uczeń poznaje swoje predyspozycje i preferencje zawodowe. Podczas zajec zostaną również zdiagnozowane możliwości i ograniczenia uczestników celem optymalnego doboru kursów i szkoleń lub/i uczestnictwa w stażu.
KONTAKT Z NAMI
KONTAKT
tel. +48 32 285-70-23
tel. +48 32 285-70-28
fax. +48 32 285 70 23
sekretariat@mowkrupskimlyn.pl
ADRES
Krupski Młyn
Krasickiego 4
woj. Śląskie
42-693

Wróć do spisu treści