Jak co roku tak i w tym również, od października 2016 trwają spotkania prowadzone przez psychologa placówki Panią Annę Zuń.

Tematem spotkań są uczucia i emocje, umiejętność ich rozpoznawania i radzenia sobie z nimi. Ponadto uczymy się jak radzić sobie z stresem i jak się relaksować.

Spotkania przebiegają w miłej, ciepłej atmosferze.

Jednym z elementów spotkania jest wykonywanie pracy plastycznej związanej z omawianym tematem.

Przedstawiamy kilka z nich.  Ich tematem są: złość, nadzieja i radość.