W związku z licznymi pytaniami, które dotyczą reformy edukacji kierowanymi do Kuratorium Oświaty w Katowicach  przez rodziców i nauczycieli szkół i placówek podległych nadzorowi delegatury

zamieszczamy na naszej strony zakładki dotyczące reformy edukacji:

Godło Polski i napis Ministerstwo Edukacji Narodowej - przeniesienie do strony głównej serwisu

Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

Kuratorium Oświaty w Katowicach

 


Kuratorium Oświaty w Katowicach – broszura  "Dobra Szkoła"