Reklama
Dla pracownikow
Reforma Edukacji
Odsłon : 594367
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 12 gości 
Która godzina
Reklama
Reklama

 

„Dyktando 2014”

5.04.2014r. odbył się w naszej placówce po raz trzynasty Międzyośrodkowy Konkurs Ortograficzny „Dyktando 2014”. Myślą przewodnią imprezy były słowa profesora Ottona Lipkowskiego – patrona placówki „Służę dziecku temu, któremu najtrudniej jest w życiu”.

Nadrzędnym celem konkursu jest dążenie do tego, aby młodzież „miała świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych, jak i całej edukacji”. Poprzez konkurs chcemy propagować poprawną polszczyznę w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych, doskonalić metody pracy resocjalizacyjnej poprzez edukację oraz nagradzać wychowanków za uzyskiwanie optymalnych wyników. Konkurs ortograficzny stwarza możliwość nie tylko uzupełnienia wiedzy danego wychowanka, ale przede wszystkim uczy systematyczności, pracowitości, wytrwałości mimo braku efektów, jak również satysfakcji z osiąganych wyników. Korzyści z pracy w trakcie przygotowania do konkursu czerpią obie strony zaangażowane: zarówno wychowanek jak i wychowawca.

Zgodnie z załączonym regulaminem zaproszone placówki miały obowiązek przeprowadzenia na własnym terenie eliminacji, które wyłoniłyby od 2 do 4 finalistów dyktanda. Eliminacje do XIII Międzyośrodkowego Konkursu Ortograficznego „Dyktando 2014” odbyły się w naszej placówce pod koniec lutego. Wzięli w nich udział wychowankowie z wszystkich grup internatowych. Do ścisłego finału zakwalifikowali się: Kamil Kulig, Damian Zając, Mateusz Wojdyła i Adrian Surmacki.

Historia konkursu sięga już trzynastu lat. Dzięki poprzednim edycjom oraz informacji o imprezie umieszczonej na stronie internetowej placówki, konkurs zdobył już swoistą renomę. W tegorocznej imprezie wzięli udział przedstawiciele Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych z Radzionkowa, Jaworza, Rud Raciborskich, Babimostu, Sobótki, Namysłowa, Zawiści a także chłopcy ze Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Bytomiu i z naszego ośrodka.

27 młodych intelektualistów walczyło o tytuł mistrza ortografii, mistrza interpunkcji oraz mistrza kaligrafii. 5 kwietnia o godzinie 10.00 pani Dyrektor mgr Beata Mirota dokonała uroczystego rozpoczęcia naszej imprezy, przywitała zaproszonych gości i uczestników konkursu. Młodzież w napięciu oczekiwała momentu, kiedy będzie mogła usłyszeć tekst dyktanda czytany przez lektora pana mgr Przemysława Dubiela. Około godziny 11.00 uczestnicy odetchnęli z ulgą i z zadowoleniem skorzystali z zasłużonej przerwy, w czasie której proponowaliśmy uczestnictwo w pokazie koła modelarskiego „Ikar”. Goście mogli zobaczyć loty balonów na ogrzane powietrze oraz modeli kosmicznych. W tym roku zajął się tym pan Bartłomiej Janik wspólnie z chłopcami z koła modelarskiego. Następnie uczestnicy zostali zaproszeni do zwiedzania ośrodka i poczęstunku, po czym mogli zobaczyć i posłuchać jak grają i śpiewają nasi chłopcy i pracownicy. Pan Adam Gierad grał z chłopakami na bębnach, Pan Paweł Małecki z Panią Małgosią Zapotocką i Panią Marzeną Potempą zagrali i zaśpiewali, Pan Arek Guzy wspólnie z chłopcami grał na gitarze i śpiewał, a na zakończenie wystąpiła grupa teatralna działająca w naszej placówce z kabaretem. Został również zaprezentowany film nakręcony przez Pana Łukasza Grzybowicza oraz uczestników koła filmowego, pokazujący jak widzą chłopcy naszą placówkę.

O godzinie 12.30 nastąpiło przez wszystkich oczekiwane ogłoszenie wyników. Podjęcie decyzji było niezmiernie trudne, gdyż okazało się, że poziom naszych finalistów był bardzo wyrównany. Ostatecznie pierwsze miejsce i tytuł mistrza ortografii zdobyła Kinga Kędzierska z MOW w Sobótce, II miejsce wywalczyła Monika Szczerbicka z MOW w Zawiści, a na III miejscu uplasował się Kamil Kulig z MOW w Krupskim Młynie. Mistrzem interpunkcji został Sebastian Najder z MOW w Babimoście a mistrzem kaligrafii Anna Gredka z MOW w Radzionkowie.

Zorganizowana w tym roku przez nas impreza, dzięki pomocy i życzliwości wielu osób zorganizowana była z ogromnym rozmachem. Zarówno uczestnicząca w niej młodzież jak i jej opiekunowie wyjeżdżali zadowoleni i chętni do wzięcia udziału w kolejnym Dyktandzie. Dziękujemy wszystkim za udział i zapraszamy do nas ponownie.

Poniżej link do naszej galerii Dyktanda 2014

c