Reklama
Dla pracownikow
Reforma Edukacji
Odsłon : 594370
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 13 gości 
Która godzina
Reklama
Reklama

31.03.2012r. odbył się w naszej placówce po raz  jedenasty Międzyośrodkowy Konkurs Ortograficzny „Dyktando 2012”. Po raz kolejny myślą przewodnią imprezy były słowa profesora Ottona Lipkowskiego – patrona placówki „Służę dziecku temu, któremu najtrudniej jest w życiu”.

Nadrzędnym celem konkursu jest dążenie do tego, aby młodzież „miała świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych, jak i całej edukacji”. Poprzez konkurs chcemy propagować poprawną polszczyznę w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych, doskonalić metody pracy resocjalizacyjnej poprzez edukację oraz nagradzać wychowanków za uzyskiwanie optymalnych wyników. Konkurs ortograficzny stwarza możliwość nie tylko uzupełnienia wiedzy danego wychowanka, ale przede wszystkim uczy systematyczności, pracowitości, wytrwałości mimo braku efektów, jak również satysfakcji z osiąganych wyników. Korzyści z pracy w trakcie przygotowania do konkursu czerpią obie strony zaangażowane: zarówno wychowanek jak i wychowawca.

O atrakcyjności tego rodzaju zajęć może świadczyć fakt, że do konkursu przygotowują się chłopcy i dziewczęta z własnej woli. Młodzież mająca niejednokrotnie poważne problemy z gramatyką i ortografią, a nawet taka, u której  z łatwością można zdiagnozować dysgrafię i dysortografię.

Organizatorem tegorocznej edycji „Dyktanda” był Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krupskim Młynie, a wykonawcami mgr  Izabela Mirota – Janik, mgr Beata Mirota i mgr Bartłomiej Janik. Prace nad przygotowaniem imprezy rozpoczęły się w styczniu bieżącego roku i prócz wyżej wymienionych, w pomoc  zaangażowali się również inni  pracownicy placówki.

Zgodnie z załączonym regulaminem zaproszone placówki miały obowiązek przeprowadzenia na własnym terenie eliminacji, które wyłoniłyby od 2 do 4 finalistów dyktanda. Eliminacje do XI Międzyośrodkowego Konkursu Ortograficznego „Dyktando 2012” odbyły się w naszej placówce pod koniec lutego. Wzięli w nich udział wychowankowie z wszystkich grup internatowych. Do ścisłego finału zakwalifikowali się: Szymon Lenert, Patryk Czyż – senior, Przemysław Trzaskoś i Kryspin Walczak.

Istotnym dla zorganizowania tego typu imprezy było wsparcie Urzędu Marszałkowskiego – za co serdecznie dziękujemy.

Historia konkursu sięga już jedenastu lat. Dzięki poprzednim edycjom oraz informacji o imprezie umieszczonej w Kalendarzu imprez kulturalnych Województwa Śląskiego, konkurs zdobył już swoistą renomę. W tegorocznej imprezie wzięli udział przedstawiciele Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych z Radzionkowa,  Jaworza, Rud Raciborskich oraz Kalet, a także chłopcy z Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Bytomiu i z naszego ośrodka.

17 młodych intelektualistów walczyło o tytuł mistrza ortografii, mistrza interpunkcji oraz mistrza kaligrafii. 31 marca o godzinie 10.30 pani Dyrektor mgr Weronika Skawiańczyk dokonała uroczystego rozpoczęcia naszej imprezy, przywitała zaproszonych gości i uczestników konkursu. Młodzież w napięciu oczekiwała momentu, kiedy będzie mogła usłyszeć tekst dyktanda czytany przez lektora pana mgr Przemysława Dubiela. Około godziny 11.30 uczestnicy odetchnęli z ulgą i z zadowoleniem skorzystali z zasłużonej przerwy, w czasie której proponowaliśmy zwiedzanie ośrodka, występ zespołu wokalno – instrumentalnego, oraz występ grupy teatralnej działających w naszej placówce. Został również zaprezentowany film nakręcony przez uczestników koła filmowego na temat funkcjonowania naszej placówki. Kolejną atrakcją imprezy był pokaz lotów balonów na ogrzane powietrze oraz modeli kosmicznych – zorganizowany przez klub modelarski „IKAR”.

O godzinie 13.00 nastąpiło przez wszystkich oczekiwane ogłoszenie wyników. Podjęcie decyzji było niezmiernie trudne, gdyż okazało się, że poziom naszych finalistów był bardzo wyrównany. Ostatecznie pierwsze miejsce i tytuł mistrza ortografii zdobył Karol Bączkiewicz z MOW w Rudach Raciborskich, II miejsce wywalczył Maksymilian Rodek z MOW w Kaletach, a na III miejscu uplasowała się Emilia Bokrzycka z MOW w Radzionkowie. Mistrzem interpunkcji został Kryspin Walczak z MOW w Krupskim Młynie a mistrzem kaligrafii  Dominika Krzyż z MOW w Radzionkowie.

Zorganizowana w tym roku przez nas impreza, dzięki pomocy i życzliwości wielu osób zorganizowana była z ogromnym rozmachem. Zarówno uczestnicząca w niej młodzież jak i jej opiekunowie wyjeżdżali zadowoleni i chętni do wzięcia udziału w następnym roku w kolejnym Dyktandzie.